Op tocht door de Westhoek

Op donderdag 26 april 2018 trokken we met de 5des op leeruitstap naar de Westhoek. Deze vakoverschrijdende uitstap kadert in de lessen geschiedenis over de Eerste Wereldoorlog en is door de leerlingen grotendeels zelf voorbereid.

De bedoeling is hen te wijzen op de zinloosheid van de ‘Grote Oorlog’ en van oorlog in het algemeen. Via vier verschillende routes en op de verschillende stopplaatsen langs militaire begraafplaatsen en sites rond de Eerste Wereldoorlog,  vertellen zij zelf het verhaal van de gewone soldaat, de veranderingen van de oorlogsvoering …

De leerlingen zijn onderverdeeld in 16 krantenredacties en iedereen heeft zijn taak binnen de groep. Elke hoofdredacteur  zorgt ervoor dat het voorbereidende werk volledig af is en kan gepresenteerd worden ter plaatse. De fotograaf, de gids, de soldaat … iedereen draagt zijn steentje bij tot het welslagen van de dag.