Bezinningsdagen van de derdes

Bij het begin van het schooljaar 3 dagen op bezinning met de leerlingen van het derde jaar van het Sint-Gertrudiscollege.

Elk nieuw schooljaar trekken we met de leerlingen van de derdes van onze school richting Tongerlo op sportieve bezinningsdagen.

We willen hen de kans geven om in een nieuwe klasgroep elkaar, maar ook zichzelf, beter te leren kennen en het fundament te leggen van een stevige en toffe groep. Vriendschap en samenhorigheid … daar kan je samen aan bouwen.

Deze doelstelling proberen we te realiseren met de hulp van een aantal enthousiaste oud-leerlingen, grote broers en zussen. Dit jaar waren ze maar liefst met 33 voor 177 leerlingen (8 klassen). We zijn hen zeer dankbaar daarvoor.

Dat het een geslaagd project is van onze school kunnen we lezen in enkele zinnen uit de verslagjes van de leerlingen. Ze kregen de opdracht om het evangelieverhaal uit de eucharistieviering in Tongerlo, over het broodwonder ‘breken en delen’, te verwerken in hun verhaal.

  • Tijdens de bezinningsdagen deelden we niet alleen chips, maar ook emoties en verhalen.
  • Ik zag een voor mij onbekende en onbeminde groep veranderen van vreemden naar vrienden waar je op kan steunen en vertrouwen.
  • In ons groepje was ik soms bang om sommige persoonlijke dingen te delen, omdat ik niet wist hoe ze zouden reageren. Vandaar stelde ik me soms niet open tegenover de anderen. Die drie dagen zie ik toch als ‘een wonder’ omdat ik plezier heb gemaakt en ik heb veel geleerd over mezelf en de anderen.
  • Tijdens de waardentocht werd mijn been vastgebonden aan dat van een ander. Dat was moeilijk want ik moest mijn been delen met die klasgenoot en we konden niet elk een kant op gaan. Ook tijdens de werkmomenten waren de meesten open om iets van zichzelf te delen, zelfs al lag dat soms gevoelig.
  • De eerste dag waren de meeste leerlingen nog vrij stil en verlegen. De tweede dag waren de meesten vrij open. Op de laatste dag waren zelfs de stilste leerlingen actief betrokken.
  • Iedereen had zijn plekje gevonden in de klasgroep en iedereen kon goed met elkaar samenwerken.
  • Doordat we elkaar al veel beter kenden, ging het veel vlotter tijdens de teambuilding om met elkaar om te gaan en samen te werken. We gingen er als 1 grote groep tegenaan en iedereen was er bij betrokken. Dit was het WONDER voor mij omdat we op zo een korte tijd al zo goed konden samenwerken.
  • Wat ik ervaarde als momenten van ‘breken en delen’ waren voor mij vooral de gesprekken in mijn groepje en met de hele klas. Want wanneer we de dag met de klas afsloten begonnen mensen persoonlijke dingen te delen en voelde je je verbonden met elkaar. Dat vond ik mooi.
  • Voor de bezinningsdagen zag ik mijn klasgenoten letterlijk, maar nu zie ik ook wat er in hen omgaat, ik zie wie ze zijn. De dingen die ons uniek maken heb ik leren zien tijdens de bezinningsdagen. De ene is gevoeliger, de andere is een flapuit met een klein hartje. Iedereen heeft zichzelf kunnen zijn en tonen. Daardoor bekijken we elkaar nu anders: we kijken veel meer naar elkaars karakter en houden daar rekening mee.

Met zoveel mooie impressies is dit schooljaar voor onze derdejaars alvast goed gestart. We wensen hen goede moed om verder te werken aan de samenhorigheid in hun klas en enthousiasme bij hun studie.

We danken ook van harte alle klassenleraren die met veel geduld en zorg hun klas leidden en de sportleerkrachten voor het begeleiden van de sportmomenten.

Rita Van Malderen