We accept the reality of the world with which we are presented, it’s as simple as that. (uit: The Truman show)

Wat is filosofie? Wanneer weet je iets? Wat is de betrouwbaarste manier om tot kennis te komen? Wat bedoel je met verstand en wat bedoel je met zintuigen? Zijn er dingen waarvan je zeker weet dat ze waar zijn? Leven we in een simulatie, een droom? Worden we straks wakker in de real life of is er geen werkelijkheid buiten de simulatie? Zijn deze vragen een uiting van waanzin of van filosofie?

Net als R. Descartes destijds belandden we tijdens het startcollege van Junior College filosofie bijna in radicale twijfel. Gelukkig bood prof. doctor S. Wenmackers enig soelaas. Het doel van filosofie is net in verwarring te brengen om op die manier de oude vragen over de grenzen van onze kennis te herdenken. En ja, onze zintuigen kunnen ons bedriegen – optische illusies – maar wel in die mate dat we kunnen uitleggen en begrijpen dat we bedrogen zijn! Samen met Hume benadrukte ze de rol van het gezonde verstand. En tenslotte is kennis geen monolithisch blok, kennis is een netwerk. Er zijn verschillende wegen om de betrouwbaarheid van onze kennis na te gaan.

Met een hoofd vol nieuwe en boeiende vragen en inzichten keerden we op donderdag 21 september verward maar tevreden huiswaarts uit een met zon overgoten Leuven. Dit startcollege smaakt naar meer. Tijdens de lessen cultuurwetenschappen wordt deze thematiek verder uitgediept en in november worden we opnieuw in Leuven verwacht voor het slotcollege