Meer zichtbaarheid op straat: SGW doet mee!

Enkele vrijwilligers uit 1LD, 1MB en 1ME kozen voor een wel heel bijzondere middagactiviteit in het technieklokaal nl. het creëren van een fluo-kunstwerk! Samen met 4 enthousiaste leerkrachten bundelen zij de krachten om samen zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer te stimuleren.

De vzw Xiu- sms-taal voor ‘ik zie u’- spoort jongeren aan om meer reflecterend en fluorescerend materiaal te dragen in het donker. XIU stimuleert ook ouders, leerkrachten en scholen en zet politici aan om na te denken over een wettelijk kader.

MNM en XIU dagen scholieren uit om een groots fluo-kunstwerk te maken en dit te plaatsten op een opvallende plaats aan of rondom de school. Zo willen ze de aandacht vestigen op het belang van zichtbaarheid in het donker. Bovendien maken de deelnemers kans op een live-radio-uitzending van Planeet De Cock ter plaatse!

Stap voor stap volg je hier de opbouw van het kunstwerk…